Termeni si conditii

REGULAMENT

Achiziționarea biletelor de spectacol pentru evenimentele organizate de compania Laishoo International Development & Consulting este supusă următorilor termeni și condiții:

1.Termeni:

a. Organizator: organizatorul evenimentului este EVENTS BY LAISHOO (S.C Laishoo International Development & Consulting SRL)

b. Participant: orice persoană care pe baza unui bilet valid, a unei invitații sau acreditări, intră în incinta în care are loc evenimentul organizat de EVENTS BY LAISHOO.

c. Spațiu de eveniment: orice zonă delimitată în care organizatorul produce un eveniment, zonele adiacente sau asociate cu acesta precum și căile de acces de care organizatorul se folosește.

2. Reguli și condiții generale:

a.Regulile generale și condițiile se aplică tuturor evenimentelor EVENTS BY LAISHOO, precum și serviciilor în cadrul evenimentului. La intrarea în spațiul de eveniment, participanții se supun necondiționat conținutului acestor reguli generale.

b. Ofertele, artiștii participanți, listele de prețuri și alte informații sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate fără preaviz de către organizator. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele erori.

c. Abateri de la regulile generale nu se pot face decât cu confirmarea scrisă a organizatorului.

d. Organizatorul nu este responsabil decât de informațiile transmise de canalele sale de comunicare, și nu de zvonuri, etc.

e. Un bilet este valabil pentru o singură persoană și pentru un singur acces la spectacolul/evenimentul inscripționat pe biletul achiziționat.

f. Organizatorul nu răspunde pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responabilitatea cumpărătorului.

3. Acces, ședere și securitate

a. Accesul în spațiul de eveniment se va face exclusiv în baza unui bilet valid achiziționat din centrele autorizate, a unei invitații sau a unei acreditări începând cu ora comunicată de organizator pe site-ul oficial sau prin intermediul comunicatelor de presă.

b. Organizatorul are voie să percheziționeze participanții și obiectele acestora sau să ceară identificarea atât la accesul în zona de eveniment cât și pe durata evenimentului.

c. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane la eveniment, în orice moment, pe durata desfășurării acestuia.

d. Dacă un participant la eveniment nu respectă regulile generale, iar organizatorul va fi amendat din acest motiv, participantul va purta răspunderea pentru suma respectivă.

e. Participanții nu au acces în zona de eveniment cu:  echipamente audio / video, echipamente de înregistrare, animale, droguri, mâncare, băutură, sticle, pet-uri, glow sticks, umbrele (în caz de ploaie recomandăm folosirea pelerinelor de ploaie), artificii, arme de foc, arme albe sau alte obiecte ce pot deveni periculoase pentru ceilalți participanți.

f. Participanții nu au voie să ofere bunuri de orice tip spre vânzare sau consum gratuit în locație fără permisiunea scrisă a organizatorului.

g. În cazul evenimentelor de tip festival, biletul nu este specific unui singur artist, astfel încât în cazul în care un concert al unui artist din cadrul festivalului ar fi anulat, nu va avea loc nicio restituire de preț.

h. Organizatorii nu încurajează prezența copiilor la astfel de concerte din cauza sunetului extrem de puternic, însă dacă părinții aleg să vină alături de cei mici, aceștia vor avea acces în zona de concert doar în baza unui bilet valid.

4. Răspunderea Organizatorului

a. Participanții iau parte la eveniment pe riscul propriu. Organizatorul este responsabil doar dacă daunele/rănile se produc din neglijența sa. Daunele pasibile de compensație sunt stabilite de către asigurarea evenimentului. Organizatorul nu este responsabil pentru daune produse astfel: – de către furnizorii angajați pentru eveniment sau angajații acestora; – eventualele daune cauzate de nerespectarea prezentelor reguli; – probleme de auz/vedere cauzate pe durata evenimentului; – pierderea de bunuri, distrugerea sau furtul obiectelor aduse de participanți în locație; – daune cauzate de schimbările de orar (deschidere/închidere) ale evenimentului; – daune cauzate în alte tipuri de către participanți.

b. Organizatorul nu este în nici un fel responsabil de daune cauzate de forța majoră.

c. Toate prevederile acestei secțiuni se aplică și angajaților organizatorului, precum și furnizorilor săi sau terțe părți implicate.

5. Înregistrarea

Organizatorul poate înregistra evenimentul și participanții la el, poate să facă publice imaginile în cauză, poate să permită unor terți comercializarea acestor imagini. Prin intrarea în zona de eveniment, participanții își dau acordul ca imaginea lor să apară în materiale ale organizatorului sau materiale corelate evenimentului.

6. Drepturi intelectuale 

a .Conform prevederilor legii drepturilor de autor nr. 8/1996, participanții la eveniment nu au dreptul să înregistreze (în scop comercial) imagini sau sunete din timpul evenimentului, aceștia riscând confiscarea echipamentului găsit asupra lor. Vizitatorii nu au dreptul să difuzeze sau să comercializeze aceste înregistrări.

b. Participanții nu au voie să reproducă vizualul evenimentului (poster/flyer / etc.), să folosească imaginea, respectiv numele artiștilor implicați (sau orice alte nume, logo-uri sau brand-uri asociate evenimentului), sau bilete/invitații la eveniment în scopuri promoționale ori comerciale fără acordul organizatorului.

c. Participanții care încalcă una din regulile mai sus menționate sunt pasibili de plata unor sume cu titlu de daune-interese.

7. Date și locații

a. Organizatorul va anunța în momentul difuzării materialelor, prin comunicate de presă sau pe site-urile oficiale, data/locul și ora de desfășurare a evenimentului.

b. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba locul de desfășurare a evenimentului.

c. În caz de forță majoră organizatorul își rezervă dreptul de a amâna evenimentul sau anula evenimentul, de a schimba data sau locul de desfășurare, fără a fi nevoit sau obligat la plata de daune către participanți.

d. Forța majoră înseamnă: orice circumstanțe din cauza cărora organizatorul este forțat să anuleze evenimentul. Acestea sunt, dar nu se rezumă la: război, grevă, activități teroriste, acțiuni ale poliției sau pompierilor.

e. Biletul nu este rambursabil, cu excepția cazului în care spectacolul/evenimentul este anulat. Mutarea evenimentului într-un alt loc sau reprogramarea acestuia la o altă dată nu constituie un motiv pentru rambursarea biletelor.

Atunci când un anumit spectacol/eveniment este reprogramat, biletul cumpărat rămâne valabil pentru data reprogramată. În cazul anulării unui eveniment, cumpărătorii de bilete își pot recupera banii adresându-se distribuitorilor – respectiv punctele de vânzare autorizate (fizice sau online) de la care au achiziționat biletele – cu respectarea instrucțiunilor și condițiilor comunicate de către aceștia. Rambursarea contravalorii biletului în cazul evenimentului anulat poate fi efectuată prin transmiterea unei solicitări exclusiv către distribuitorul de unde biletul a fost achiziționat, în termen de 14 zile de la data anunțului anulării. După această perioadă, nicio solicitare de rambursare nu va mai fi luată în calcul. Rambursarea contravalorii biletelor poate fi efectuată numai în condițiile în care biletele sunt intacte, suma rambursată incluzând doar prețul biletelor, nu și prețul serviciilor de intermediere aferente achiziției făcute, precum comisioane de editare, emitere, tipărire și distribuție sau costurile suplimentare (cazare, transport, curierat, etc).

f. Rambursarea contravalorii biletelor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020:

REPROGRAMARE eveniment/ festival:

În cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, în cazul în care data reprogramării evenimentului sau festivalului nu depășește data de 30 septembrie 2021.

ANULARE spectacol/ festival:

În cazul anulării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi un voucher pentru contravaloarea biletului, ce va putea fi folosit pentru achiziționarea biletelor pentru alte evenimente LAISHOO EVENTS până la data de 30 septembrie 2021.

UTILIZAREA VOUCHERELOR:

În cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până cel târziu la data de 30 septembrie 2021, sumele primite din partea consumatorului vor fi rambursate până la data de 31 decembrie 2021.

În cazul imposibilității folosirii biletului de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, cumpărătorul are la dispoziție 30 de zile de la data anunțului amânării evenimentului pentru a opta între păstrarea valabilității biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau transformarea lui în voucher cu valoare. După expirarea celor 30 de zile de la data anunțului reprogramării evenimentului, biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.

8. Plângeri și reclamații

Plângerile referitoare la desfășurarea evenimentului trebuie făcute în scris, la  laishoogroup@gmail.com către conducerea organizației în termen de 7 zile de la fapta ce este reclamată.

9. Generalități

a. Toate disputele vor fi rezolvate în mod amiabil, prin conciliere directă. Atunci când această conciliere directă nu este posibilă, disputele vor fi rezolvate la tribunalul pe raza căruia își are sediul organizatorul.

b. Legea romanească guvernează orice conflict.

Persoane cu dizabilități

Cei care doresc să beneficieze de acces gratuit, trebuie să trimită, cel târziu cu o lună după anunțarea evenimentului, un email la adresa laishoogroup@gmail.com. Pentru ca cererea să fie considerată validă, mail-ul trebuie să conțină următoarele documente:

– declarație pe propria răspundere privind gradul de handicap

– copii legalizate ale certificatului de handicap

– copii valide ale cărților de identitate (atât a persoanei cu handicap, cât și a însoțitorului)

– copii legalizate ale documentelor care atestă faptul că însoțitorul este autorizat să acționeze ca atare

– declarație pe propia răspundere privind dreptul de a însoți persoana cu handicap, semnată de însoțitor

Persoanele a căror cerere a fost considerată validată, vor primi automat o invitație dublă în limita locurilor disponibile, acestea urmând a fi obligate să prezinte și în ziua evenimentului documentele mai sus enumerate, în original.

În cazul în care nu este prezentată documentația în cauză sau persoanele refuză permiterea unei verificări adecvate, acestora nu le va fi permis accesul la eveniment.

Condiții Specifice

În funcție de specificul fiecărui eveniment și/sau de solicitările artiștilor în cauză, organizatorul își rezervă dreptul de a aduce completări/modificări prevederilor incluse în Condițiile Generale, urmând ca aceste informații și reguli de interes public (Condiții Specifice) să fie comunicate prin intermediul materialelor de presă, precum și a site-ului: WWW.LAISHOO.COM, înainte de începerea evenimentului.

Aceste completări/modificări (Condiții Specifice) se aplică alături de celelalte prevederi ale Condițiilor Generale, pentru evenimentele în cauză.